Aspirant bewoners

Tekstgrootte:   - +

Informatie aspirant bewoners

Het Rosa Spier Huis is een door het Ministerie van VWS (via de WLZ; Wet Langdurige Zorg) gesubsidieerd Huis, met als doelstelling een geëigende omgeving te creëren voor kunstenaars en (aan de kunsten verwante) wetenschappers, om het eigen vak te kunnen blijven uitoefenen en om op een gelukkige en evenwichtige manier oud te worden. Het Rosa Spier Huis heeft de officiële status van een zorgcentrum met een bijzondere doelgroep. Er is ruimte voor 70 bewoners, er zijn zeven appartementen voor echtparen, de overige appartementen zijn bestemd voor alleenstaanden. Op de eerste verdieping is een ziekenkamer en een afdeling voor bewoners die meer hulp nodig hebben en aan wie intensieve zorg kan worden gegeven.


Toelatingscommissie

De toelatingscommissie hanteert een aantal toelatingscriteria. De belangrijkste daarvan is of men een professionele loopbaan in de kunst of (aan kunst verwante) wetenschap heeft opgebouwd. Deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder het lid dat is voorgedragen door de Cliëntenraad, en de bestuurder van het Rosa Spier Huis. De commissie bepaalt of men op de wachtlijst geplaatst wordt. 

Wachtlijst

De wachtlijst van het Rosa Spier Huis is door de vele aanvragen voor wonen in het Rosa Spier Huis erg lang (per 1 november 2015, 288). Er melden zich jaarlijks meer geïnteresseerden aan dan er woonruimte vrijkomt. Dit betekent niet dat alle wachtenden ook op korte termijn hun intrek willen nemen in het Rosa Spier Huis. 
Per 1 juni 2017 staan er 2 wachtenden met een indicatie op de wachtlijst voor plaatsing op korte termijn.
Men kan meestal binnen een half jaar geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de gewenste woonruimte (enkele kamer, dubbele kamer, kamer met atelier of studio).

Indicatie

Via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet, heeft u een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor verzekerde zorg. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor zorg, neemt het CIZ samen met u uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie onder de loep. U kunt daarbij aan het CIZ uw voorkeur voor een zorgcentrum opgeven. Bij een positieve indicatie kunt u contact opnemen met het Rosa Spier Huis.
Meer informatie over een indicatie kunt u vinden op CIZ.

Kosten

Indien u op particuliere basis (zonder indicatie) verblijft bedraagt de pensionprijs ca. € 2.150,00 per maand. Voor echtparen bedraagt dit ca. € 2.650,00  (prijspeil 2016). Dit bedrag is inclusief verzorging bij een korte ziekteperiode (bv. griep), schoonmaken van het appartement, warme maaltijd, nutsvoorzieningen en collectieve inboedelverzekering.
Indien u verblijft voor rekening van de WLZ (met indicatie), dan betaalt u een eigen bijdrage welke afhankelijk is van uw inkomen. Deze bijdrage wordt bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Echtparen

Indien u zich als echtpaar wilt inschrijven dan dient één van u tot de doelgroep van het Rosa Spier Huis te horen. Bij overlijden van de persoon die tot de doelgroep behoort, kan de achtergebleven partner helaas niet op de wachtlijst blijven staan. Indien u als echtpaar in het Rosa Spier Huis woont en de kunstenaar overlijdt, dan kan de achtergebleven partner uiteraard wel in het Rosa Spier Huis blijven wonen. De achterblijvende partner moet dan wel intern verhuizen naar een woonruimte voor één persoon.

Maaltijden

Het Rosa Spier Huis verzorgt dagelijks een warme maaltijd, die omstreeks het middaguur in het appartement wordt bezorgd. Indien men dat wenst, kan de maaltijd ook genuttigd worden met andere bewoners in de zgn. 'Gelachkamer'. Broodmaaltijden en koffie/thee in het appartement verzorgen de bewoners zelf. Indien een bewoner hier niet meer toe in staat is, worden de broodmaaltijden en koffie/thee  door het Rosa Spier Huis verzorgd. Koffie en thee kunnen ook op vaste tijden in de algemene ruimte gedronken worden.

Was

Het wassen van linnen- en lijfgoed gebeurt buitenshuis en is centraal geregeld. De kosten hiervoor komen voor rekening van de bewoner. Stomerijgoederen kunnen niet met de grote was worden meegegeven. Een bezorger van de plaatselijke stomerij komt wekelijks in het Rosa Spier Huis. Stomerijkosten zijn ook voor eigen rekening. Tevens is er een wasmachine (tegen betaling) en een droger (gratis) beschikbaar voor de bewoners.

Rondleiding

U wordt voor een rondleiding in het Rosa Spier Huis uitgenodigd als er op korte termijn zicht is op een mogelijkheid tot plaatsing.

Tentoonstellingen/ Concerten

U bent van harte welkom bij (de opening van) onze tentoonstellingen en u kunt onze concerten en theatervoorstellingen bezoeken. Als u donateur wordt heeft u voorrang bij de toewijzing van plaatsen in de concertzaal.

Appartementen

Het Rosa Spier Huis beschikt over:

Alle kamers/appartementen beschikken over een toilet met doucheruimte en een keukenblok(je). Iedere bewoner krijgt de beschikking over een bergruimte.

Nadere informatie

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 035-5386797 of per e-mail.