Clientenraad

Tekstgrootte:   - +

In het Rosa Spier Huis is een cliëntenraad (CR) aanwezig. De CR behartigt de algemene belangen van de bewoners.

Doordat de meeste leden van de CR bewoners zijn van het Huis is een ongedwongen contact goed mogelijk: vragen kunnen beantwoord, moeilijkheden besproken en suggesties uitgewerkt worden. Alles wordt vertrouwelijk behandeld. Regelmatig vergadert de CR met directeur en bestuur in een sfeer van samenwerking. De CR van het Rosa Spier Huis kan gevraagd én ongevraagd advies geven aan directeur en bestuur. De CR is voor bewoners gemakkelijk bereikbaar en tweemaal per jaar is er een algemene bewonersvergadering.

Achtergrond

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van 1996 eist dat elke zorginstelling een CR heeft en omschrijft in grote lijnen de oprichting en werkwijze daarvan. In het Rosa Spier Huis was al jaren een "bewonerscommissie" werkzaam. In de loop van 1998 is die omgezet in de nu actieve cliëntenraad.

Reglementen

Er is een reglement van de CR en een overeenkomst met de zorgaanbieder (De Rosa Spier Stichting). In het reglement is o.a. vastgelegd hoe de leden van de raad gekozen worden, de duur van het lidmaatschap en de vergaderingen. In de overeenkomst met het Rosa Spier Huis is o.a. aangegeven hoe de overlegvergaderingen (met bestuur en directie) gehouden worden en de bevoegdheden van de CR. De CR kan gevraagd én ongevraagd advies uitbrengen over o.a. het algemeen beleid, de begroting en belangrijke wijzigingen in de organisatie.  

Leden

De CR van het Rosa Spier Huis bestaat momenteel uit 4 leden.

Vanaf 26 november 2015 zijn de leden van de CR:

Problemen en suggesties

Bewoners kunnen te allen tijde problemen en suggesties voorleggen aan de leden van de CR. Dat kan via de brievenbus van de CR, op het maandelijkse "spreekuur" en tijdens de algemene bewonersvergaderingen.