Doelstelling en toekomstvisie

Tekstgrootte:   - +

In het Rosa Spier Huis staan kunstenaars en het maken van kunst centraal. Het huis is een woon- en werkomgeving van een hechte gemeenschap van oudere kunstenaars. Zij wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, met een atelier of muziekstudio en een podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van onze betrokken medewerkers, kunnen deze kunstenaars tot op hoge leeftijd hun vak blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners, maar ook kunstenaars van buiten een podium, om hun inspiratie te delen met het publiek. Met haar eigen concert- en theaterzaal, expositieruimte, galerie café en een hoogwaardig culturele programmering, vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud.

Blijven creëren, met onze zorg en ondersteuning
In onze dienstverlening staat het welbevinden en geluk van bewoners centraal. Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één van de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Bewoners beslissen vooral zelf welke zorg en ondersteuning zij willen; een leven en levensstijl zoals zij die wensen. Het Rosa Spier Huis is er om dat mogelijk te maken. Onze medewerkers respecteren de keuzes van bewoners en assisteren hen met aandacht, maatwerk en flexibiliteit. Zo waarborgen we dat bewoners hun autonomie behouden, ook als zij ouder worden.

Wonen in een culturele omgeving
Het Rosa Spier Huis biedt bewoners (van alle inkomensniveaus) een culturele leef-omgeving, met uitgebreide voorzieningen aan huis. Naast een levensloopbestendige woning in een prachtige bosrijke omgeving, zijn er privé ateliers of studio's te huur. Het huis heeft een uitgebreid palet aan culturele voorzieningen: een concert- en theaterzaal, een gezamenlijk atelier en muziekstudio, een bibliotheek, expositieruimte, beeldentuin en een professioneel galerie café met terras. Ons brede culturele programma omvat professioneel begeleidde activiteiten voor bewoners en hun familie, openbare expo-sities, concerten, theatervoorstellingen, try-outs, lezingen en meer.

Werken onder gelijkgestemden
Het Rosa Spier Huis vormt de werkomgeving van een hechte gemeenschap die verbonden is door kunst. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers; allen zijn we erg betrokken bij elkaar. Onze kleine organisatie heeft korte lijntjes en open deuren. Iedereen mag hier zichzelf zijn. Die onderlinge acceptatie, zorgt voor warme werksfeer. We zijn flexibel en daar waar nodig helpen we elkaar. Dit draagt eraan bij dat bewoners tot op hoge leeftijd als kunstenaar actief blijven en medewerkers en vrijwilligers hier lang en met plezier werken.

Podium en culturele ontmoetingsplaats
In het Rosa Spier Huis staat kunst en kunst maken centraal. Wij bieden bewoners en kunstenaars van buiten een podium, zodat zij hun inspiratie kunnen (blijven) delen. In onze concert-/ theaterzaal en in onze expositieruimte is een hoogwaardige, professionele culturele programmering te zien: kunst in de volle breedte en in vele vormen. Onze eigen (kunst- en boeken-)collectie, omvat honderden werken van (oud) bewoners en andere kunstenaars die het huis een warm hart toedragen. Dagelijks wordt er in onze ateliers en studio's kunst gecreëerd. En met bijzondere projecten brengen we onze ervaren bewoners in contact met jong talent. Het Rosa Spier Huis vormt daarmee een bijzondere ontmoetingsplek voor kunstenaars én kunstliefhebbers, jong en oud.

Klik hier voor het meerjarenbeleidsplan 2017-2019 van de Rosa Spier Stichting.