Bewoner:

Maurits Cornelis Escher, graficus

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) was een van ’s werelds beroemdste grafici. Hij speelde met
wiskundige formules, gezichtsbedrog en perspectief. Vanaf 1970 werkte hij in zijn atelier in het Rosa
Spier Huis.
Medewerker Dick van Amstel memoreert: “Ik bracht hem een keer een bekertje melk en hij was in
zijn atelier een afdruk aan het bijwerken. Ik vroeg of ik even mocht meekijken en hij zei: ‘Pak maar
een stoeltje.’ Toen heb ik naast hem zitten kijken. Hij werkte héél precies, met een penseel met 1
haar. Zo knap!”
Escher maakte tijdens zijn leven 448 lithografieën, houtsnedes en –gravures en meer dan 2000
tekeningen en schetsen. Inspiratie deed hij vaak op in het buitenland. Escher reisde en woonde
onder meer 11 jaar in Italië en verbleef ook enige tijd in Spanje. In deze periodes raakte hij onder
meer geïnspireerd door de geometrische mozaïken uit het Alhambra en de landschappen in Italië.
Deze indrukken verwerkte hij later in zijn prenten.