Siemen Dijkstra, kleurenhoutsneden en Elysia Verhoeven, keramiek

EXPOSITIE

Aanvang: zondag 14 april, 2019 tot zondag 9 juni, 2019

Opening: zondag 14 april, 15.30 uur

Aan het einde van de jaren ’80 maakte Siemen Dijkstra zijn eerste landschappen in tekeninkt. Tot dan toe waren de fantasie en het verhaal de belangrijkste leidraad geweest voor zijn tekenwerk. De interesse voor het landschap was weliswaar latent aanwezig in zijn werk, maar die had nog geen zelfstandige vorm gevonden. Wel voelde hij een sterke verbondenheid met zowel het Groningse als het Drentse rurale landschap, wanneer hij daar bij nacht en ontij doorheen fietste. Het bracht hem terug naar het landschap waarin hij opgroeide als kind. Iets later dan de inktstudies volgden begin jaren ’90 de eerste kleurenhoutsneden met het landschap als onderwerp. Deze landschappen hadden nog wel een sterk symbolistisch karakter en gebaseerd op Noordelijke sferen, maar het vormde wel het begin van dit “oeuvre”. Het waren ook de Scandinavische schilders van het Fin de Siècle, die hem inspireerden. In een tijd van inhoudsloze impressionisten was men in deze landen op zoek naar de ziel van het landschap; de genius loki. Het vastleggen van ruimte op een plat vlak is één ding, het vastleggen van het onnoembare is een ander verhaal.
Elysia Verhoeven begon in 1974 met keramiek in de pottenbakkerij van Jan Müller in Orvelte, Drenthe. In het atelier werd hard gewerkt aan gedraaid gebruiksgoed. Daarnaast werd er volop geëxperimenteerd met stooktechnieken en glazuren. Het was een goede leerschool die tot 1979 duurde. In Orvelte heeft Elysia het vak geleerd en werd de basis gelegd voor de keramiek die ze in de loop van de jaren ontwikkelde. Na 1979 maakte Elysia een aantal reizen naar het buitenland. Dit was zeer inspirerend, werken was daar een vorm van meditatie en zo ontstond het hoofdthema binnen het keramische werk van Elysia, namelijk: de relatie met mensen, het innerlijk zelf en de natuur. Voor Elysia waren deze reizen intense ervaringen die haar geïnspireerd en gevormd hebben tot de keramiste die ze nu is.

De expositie is dagelijks gratis toegankelijk van 10.00-16.00 uur. Rosa Spier Huis, Esseboom 2, Laren.

De expositie is dagelijks gratis toegankelijk van 10.00-16.00 uur. Rosa Spier Huis, Esseboom 2, Laren.


Bekijk ook