Zorg op maat

Het Rosa Spier Huis biedt bewoners persoonlijke zorg, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Zorg op maat, met oog voor uw persoonlijke wensen. Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één van de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Het Rosa Spier Huis is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling en heeft een zogenaamde WTZI toelating. Het Rosa Spier Huis biedt levensloopbestendige ondersteuning. Via de Wet Langdurige Zorg is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet heeft u een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Het CIZ bepaalt óf en in welke mate u in aanmerking komt voor verzekerde zorg.
Voor meer informatie klikt u hier.

Zorg aan huis

U woont zelfstandig in een appartement in ons Rosa Spier Huis en kunt daar desgewenst de persoonlijke verzorging, begeleiding en eventueel verpleging krijgen die u nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij douchen en aankleden. Ook heeft u toegang tot een ‘alarmknop’ waarmee u 24 uur per dag ondersteuning kunt inroepen. Wanneer u een zorgindicatie (VPT/MPT) heeft gekregen betaalt u huur-/servicekosten en een bijdrage collectieve voorzieningen aan het Rosa Spier Huis. Voor de zorg betaalt u een inkomstenafhankelijke bijdrage aan het CAK.

 

 

Zorg op de zorgafdeling

Heeft u intensievere zorg nodig? Dat is ook mogelijk. Ook bewoners met dementie kunnen bij ons terecht. Soms kunt u verzorging in uw eigen appartement krijgen, soms is een kamer binnen onze verpleegafdeling beter. Naast zorg heeft u uiteraard ook toegang tot een ‘alarmknop’ waarmee u 24 u per dag ondersteuning kunt inroepen. Wanneer u een zorgindicatie (ZZP) heeft gekregen komt u in aanmerking voor een vergoeding van de zorg en huisvesting. U betaalt dan een inkomstenafhankelijke bijdrage aan het CAK.

Aanmeldingsproces

Heeft u behoefte aan meer informatie? We vertellen het u graag.