Zorg op maat

Het Rosa Spier Huis biedt bewoners persoonlijke zorg, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Zorg op maat, met oog voor uw persoonlijke wensen. Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één van de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Het Rosa Spier Huis is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling en heeft een zogenaamde WTZI toelating. Het Rosa Spier Huis biedt levensloopbestendige ondersteuning. Via de Wet Langdurige Zorg is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet heeft u een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Het CIZ bepaalt óf en in welke mate u in aanmerking komt voor verzekerde zorg. U kunt ook tijdelijke zorg, wijkzorg of particuliere zorg van ons ontvangen.
Voor meer informatie klikt u hier.

Zorg aan huis

U woont zelfstandig in een appartement in het Rosa Spier Huis en kunt daar desgewenst de persoonlijke verzorging, begeleiding en eventueel verpleging krijgen die u nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij douchen en aankleden. Ook heeft u toegang tot een ‘alarmknop’ waarmee u 24 uur per dag ondersteuning kunt inroepen. Wanneer u een zorgindicatie (VPT) heeft gekregen betaalt u huur-/servicekosten en een bijdrage collectieve voorzieningen aan het Rosa Spier Huis. Voor de zorg betaalt u een inkomstenafhankelijke bijdrage aan het CAK. U kunt ook tijdelijke zorg, wijkzorg of particuliere zorg krijgen.

 

 

Zorg in het zorggebouw: “de Toneelspeler en de Danser”

Heeft u een zwaardere zorgindicatie? Dan woont u in het zorggebouw. U krijgt hier alle zorg en diensten aan huis. Als u een zorgindicatie heeft, dan bespreken wij met u in welk gebouw of afdeling wij u de meest passende zorg kunnen bieden.
Op de eerste en tweede verdieping van het zorggebouw bevinden zich 23 tweekamerwoningen (53 m²) voor bewoners die zwaardere zorg nodig hebben. Alle woningen hebben een zorgoproepsysteem, waarmee onze medewerkers 24 uur per dag bereikbaar zijn.
Voor bewoners met dementie hebben we twee afdelingen beschikbaar met elk een eigen gezamenlijke woonkamer. Per afdeling zijn er 10 eenkamerstudio’s (22,5 m²). De gangen zijn zo ingericht dat de eigen woning gemakkelijk herkenbaar is. Verder hebben ook deze woningen een zorgoproepsysteem.
In het zorggebouw zijn ook twee woningen van 23 m² beschikbaar voor kortdurende opname.
Wanneer u een zorgindicatie (ZZP) heeft gekregen komt u in aanmerking voor een vergoeding van de zorg en huisvesting. U betaalt dan een inkomstenafhankelijke bijdrage aan het CAK.

Aanmeldingsproces

Heeft u behoefte aan meer informatie? We vertellen het u graag.