Rosa Spier Huis Laren - Logo

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan

In het meerjaren beleidsplan van het Rosa Spier Huis vindt u onze missie&visie, strategische agenda, organisatie informatie en finanaciele informatie.

Hieronder vindt u de inleiding van het meerjarenbeleidsplan

Inleiding beleidsplan 2017-2019

Het Rosa Spier Huis is uniek in Nederland, en misschien wel in Europa. De doelgroep van het huis wordt gevormd door kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers. Wij bieden hen een veelzijdig pakket van diensten en een unieke culturele omgeving om oud te worden:

• Wonen: op maat, van seniorenappartement tot 24/7 verpleeghuis
• Werken: het blijven beoefenen van het eigen vak
• Cultuur: beoefenen, beleven en delen
• Zorg: licht tot intensief

Het Rosa Spier Huis beschikt over een scala aan faciliteiten: er zijn muziekstudio’s, ateliers, een concert- en theaterzaal, expositieruimte en een bibliotheek. In deze ruimten programmeren we ieder jaar uiteenlopende culturele activiteiten, variërend van openbare concerten, theatervoorstellingen en exposities tot lezingen, workshops en presentaties voor bewoners of een specifieke doelgroep.

Het Rosa Spier Huis staat aan de vooravond van een grote verandering, namelijk de bouw van een nieuw huis en verhuizing naar de Hector Treublaan (eveneens in Laren). Op de nieuwe locatie heeft het Rosa Spier Huis méér ruimte en kunnen wij méér bewoners verwelkomen. Het aantal woningen in het huis wordt bijna verdubbeld (van 70 naar 130 appartementen).

Deze vergroting heeft impact op de gehele organisatie én uiteraard op de bewoners. Ook andere externe ontwikkelingen vragen om een reactie en beleidswijziging: de vergrijzing van zowel (toekomstige) bewoners als medewerkers en vrijwilligers, de daarmee samenhangende toenemende zorgbehoefte en kans op dementie en de toenemende complexiteit van de zorginkoop.

In dit meerjarenbeleidsplan leest u hoe wij de komende jaren gaan reageren op al deze ontwikkelingen. Allereerst leest u met welke visie en missie wij opereren. Daarna volgt een toelichting van de ontwikkelingen die ons te wachten staan: belangrijke trends,de nieuwbouw en aankomende verhuizing. Vervolgens gaat aandacht uit naar de toekomstige dienstverlening aan bewoners. Tot slot komen onze culturele programmering en andere activiteiten aan bod. Dit plan is opgesteld in nauw overleg met de Adjunct-directeur, Diensthoofden,
Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

Oude Rosa Spier Huis Laren (2017)
Nieuwe Rosa Spier Huis - Hector Treublaan Laren