Teamlid:

Rianna en Annet

Teamleiders Zorg

Rianna Portengen (li) is verpleegkundige in het Rosa Spier Huis. Samen met collega Annet Neeleman (re) zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg voor de kunstenaars in het huis. Annet is teamleider van de PG afdeling en Rianna van de afdeling somatiek. “Door in te spelen op de zorgbehoefte en wensen van bewoners, helpen wij hen autonomie te behouden.” Rianna geniet van de dynamiek in het huis: “Onze bewoners weten heel goed wat zij zelf belangrijk vinden. We moeten daarom kritisch nadenken over wát we doen en wáárom. Geen dag is hetzelfde en niets is vanzelfsprekend.”