Huiskamermedewerker

oproep

16 september 2021

Wil je werken op een inspirerende en unieke plek waar bewoners bestaan uit kunstenaars en wetenschappers die tot op hoge leeftijd hun vak kunnen blijven uitoefenen? Kom dan werken bij het Rosa Spier Huis in Laren! We zijn op zoek naar een enthousiaste Huiskamermedewerker op oproepbasis.

Over het Rosa Spier Huis
Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap waar kunstenaars, artiesten en wetenschappers tot op hoge leeftijd actief blijven in hun vakgebied. Kunstenaars gaan immers niet met pensioen. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners én kunstenaars van buiten een podium om hun inspiratie te delen met het publiek. Met een hoogwaardig culturele programmering vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud. Het Rosa Spier Huis verhuisde eind 2019 naar de Hector Treublaan in Laren, een nieuw huis, met dezelfde unieke sfeer en ruimte voor meer bewoners en meer culturele activiteiten. Hier blijven onze bewoners volop creëren, genieten bewoners en bezoekers van voorstellingen, concerten en exposities en ontmoeten en inspireren jonge talenten en gerenommeerde kunstenaars elkaar.

Over werken bij ons
Het Rosa Spier Huis vormt de werkomgeving van een hechte gemeenschap die verbonden is door kunst. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn allemaal erg betrokken bij elkaar. Onze kleine organisatie heeft korte lijnen en open deuren. Iedereen mag hier zichzelf zijn. We helpen elkaar waar we kunnen. Dit biedt bewoners een leven lang kunst en maakt dat medewerkers en vrijwilligers lang bij ons blijven werken. Autonomie staat bij onze dienstverlening centraal. Bewoners beslissen zelf welke zorg en ondersteuning zij nodig hebben. Samen creëren we een leven en levensstijl die bij onze bewoners past.

Onze visie op Zorg
In onze dienstverlening staat het welbevinden en geluk van bewoners centraal. Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één van de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Bewoners beslissen vooral zelf welke zorg en ondersteuning zij willen; een leven en levensstijl zoals zij die wensen. Het Rosa Spier Huis is erom dat mogelijk te maken. Onze medewerkers respecteren de keuzes van bewoners en assisteren hen met aandacht, maatwerk en flexibiliteit. Zo waarborgen we dat bewoners hun autonomie behouden, ook als zij ouder worden.
In het Rosa Spier Huis wordt particuliere, extramurale en intramurale zorg geleverd, zowel somatisch als psychogeriatrisch. Er zijn 45 intramurale wooneenheden. Daarnaast zijn er 92 zelfstandige (zorg)appartementen. Momenteel ontvangen ongeveer 27 bewoners daar ofwel wijkzorg of zorg o.b.v. Wet Langdurige Zorg (VPT).

Over de functie
Op de afdeling PG verblijven bewoners met een vorm van dementie. Als huiskamermedewerker op de afdeling heb je samen met het verzorgend personeel de verantwoording voor de bewoners op de groep. De taken van de huiskamermedewerker bestaan uit het creëren van een huiselijke sfeer in de huiskamer, het verzorgen van de maaltijden  en het begeleiden van de bewoners tijdens de maaltijden. Daarnaast is het van belang om gedurende de dienst de juiste voorwaarden te scheppen waarbij de bewoners zich gezien en begrepen voelen. Kleinschalige activiteiten in een rustige sfeer zoals samen lezen, praten, een spel doen of naar muziek luisteren zijn voorbeelden van huiskameractiviteiten die de medewerker met enkele of meerdere  bewoners kan doen.

Het komt regelmatig voor dat er diensten open staan en daarom zoeken we enthousiaste, geschikte collega’s die op basis van oproepkracht in dienst willen komen. De diensten zijn van 8.00 –  14.30 uur en van 14.30 – 21.00 uur. Wij bieden een betrokken en kleurrijk team en een creatieve en inspirerende werkomgeving. Salariëring volgens de CAO VVT.

Informatie over de genoemde functie kun je verkrijgen bij de teamleider, Annet Neeleman, tel.: 035 – 5386797. Je brief & CV kun je sturen a.neeleman@rosaspierhuis.nl

REAGEER