Teamleider Zorg voor woon/zorg appartementen (serviceflats)

28-36 uur

11 februari 2021

Het Rosa Spier Huis zoekt een ervaren Teamleider wijkzorg/service flats die de zorg- en dienstverlening in de zelfstandige appartementen op het terrein gaat stroomlijnen.
De vacature is ontstaan door de groei. Het Rosa Spier Huis verhuisde eind 2019 naar een nieuwe locatie en werd tweemaal zo groot. Naast het intramurale gebouw zijn er 92 geheel zelfstandige (zorg)appartementen waar zowel thuiszorg als zorg o.b.v. WLZ wordt geleverd.
Ben jij die ervaren Teamleider met oog voor welzijn en liefde voor kunst en cultuur? Reageer dan voor 1 maart a.s.

Over het Rosa Spier Huis
Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap waar kunstenaars, artiesten en wetenschappers tot op hoge leeftijd actief blijven in hun vakgebied. Kunstenaars gaan immers niet met pensioen. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners én kunstenaars van buiten een podium om hun inspiratie te delen met het publiek. Met een hoogwaardig culturele programmering vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud. Het Rosa Spier Huis verhuisde eind 2019 verhuisd naar de Hector Treublaan in Laren, een nieuw huis, met dezelfde unieke sfeer en ruimte voor meer bewoners en meer culturele activiteiten. Hier blijven onze bewoners volop creëren, genieten bewoners en bezoekers van voorstellingen, concerten en exposities en ontmoeten en inspireren jonge talenten en gerenommeerde kunstenaars elkaar.

Over werken bij ons
Het Rosa Spier Huis vormt de werkomgeving van een hechte gemeenschap die verbonden is door kunst. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn allemaal erg betrokken bij elkaar. Onze kleine organisatie heeft korte lijnen en open deuren. Iedereen mag hier zichzelf zijn. We helpen elkaar waar we kunnen. Dit biedt bewoners een leven lang kunst en maakt dat medewerkers en vrijwilligers lang bij ons blijven werken. Autonomie staat bij onze dienstverlening centraal. Bewoners beslissen zelf welke zorg en ondersteuning zij nodig hebben. Samen creëren we een leven en levensstijl die bij onze bewoners past.

Onze visie op Zorg
In onze dienstverlening staat het welbevinden en geluk van bewoners centraal. Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één van de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Bewoners beslissen vooral zelf welke zorg en ondersteuning zij willen; een leven en levensstijl zoals zij die wensen. Het Rosa Spier Huis is erom dat mogelijk te maken. Onze medewerkers respecteren de keuzes van bewoners en assisteren hen met aandacht, maatwerk en flexibiliteit. Zo waarborgen we dat bewoners hun autonomie behouden, ook als zij ouder worden.
In het Rosa Spier Huis wordt particuliere, extramurale en intramurale zorg geleverd, zowel somatisch als psychogeriatrisch. Er zijn 45 intramurale wooneenheden. Daarnaast zijn er 92 zelfstandige (zorg)appartementen. Momenteel ontvangen ongeveer 27 bewoners daar ofwel wijkzorg of zorg o.b.v. Wet Langdurige Zorg (VPT).

Over de functie
Er zijn drie teams V&V in het Rosa Spier Huis: een team somatische zorg intramuraal, een team (zorg)appartementen en een team psychogeriatrie. I.v.m. de omvang wordt een derde teamleider gezocht om de aansturing van het team ‘zorgappartementen’ over te nemen van de Teamleider Somatiek. Binnen het zorgteam “appartementen’ zijn verschillende disciplines werkzaam: helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. De nieuwe teamleider zal de werkzaamheden in de zorgappartementen gaan herinrichten en stroomlijnen.
De teamleiders werken nauw samen. Verantwoording wordt afgelegd aan de adjunct-directeur met wie je nauw samenwerkt. Waar nodig overleg je met de hoofden van andere afdelingen als huishouding en keuken, maar bijvoorbeeld ook met de coördinator activiteitenbegeleiding. Je draagt mede verantwoording voor de financiële kaders en zorgt dat de indicaties in lijn zijn met de zorg die we leveren. Vooral ook ben je een inspirerende leider voor je team en draag je zorg voor een verantwoord en stimulerend werkklimaat. Waar nodig verleen je zelf (incidenteel) verpleegkundige zorg.

Werkzaamheden
• Herstructurering processen en werkzaamheden team “Zorgappartementen”
• Voert (delen van) het personeelsbeleid uit als het voeren van functioneringsgesprekken en verzuimbegeleiding
• Coacht en stimuleert medewerkers
• Draagt zorg voor de roosterplanning
• Draagt zorg voor doelmatigheid bij inzet van budget en middelen
• Verbetert waar mogelijk in samenwerking met de anderen de zorg en deskundigheidsniveaus van medewerkers
• Zorgt voor een goede communicatie binnen het team en met anderen
• Draagt zorg voor een efficiënte en doelmatige uitvoering van zorg waarbij (de wens van) de bewoner centraal staat
• Stemt de zorg inhoudelijk af met andere diensten/diensthoofden
• Onderhoudt contacten met (para)medici, familie en andere relaties van bewoners
• Aanvragen indicaties wijkzorg en Wlz (VPT)

Functieprofiel
• Ervaring in wijkzorg en vergelijkbare omgeving (serviceflats)
• Kennis van en ervaring met het uitvoeren van veranderingsprocessen in een complexe omgeving
• Kennis van en ervaring met strategisch beleid, management vraagstukken en financieel economische zaken
• Proactief, innovatief, resultaatgericht
• Opleiding Verpleegkundige HBO-V of A met vervolgopleiding wijkverpleegkundige;
• Big-geregistreerd
• HBO Managementopleiding (bij voorkeur binnen zorgsector)
• Affiniteit met kunst en cultuur
• Is enthousiast over de visie, missie en doelstellingen van het Rosa Spier Huis

Over de arbeidsvoorwaarden
We bieden jou:
• Een contract voor 28 – 36 uur
• Salaris o.b.v. CAO VVT (schaal 55)
• Een gevarieerde baan in een stimulerende werkomgeving met ruime mogelijkheden jezelf te ontwikkelen
• Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met onder andere fietsregeling, PC-privé regeling
• Een contract voor bepaalde tijd (12 maanden) met uitzicht op verlenging of vast dienstverband

Enthousiast geworden?
Dan horen we graag van je! Je kunt je motivatiebrief en CV uiterlijk 1 maart mailen naar H. Roest (adjunct-directeur) op h.roest@rosaspierhuis.nl

Meer informatie over de functie kun je opvragen bij Herman Roest (adjunct-directeur) of Rianna Portengen (teamleider zorg) op 035 – 538 67 97.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.
De selectiegesprekken vinden plaats in week 10 (2 t/m 6 maart).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

REAGEER