ANBI-Stichtingen Rosa Spier Huis

Aan het Rosa Spier Huis zijn verschillende stichtingen gelieerd, ieder met eigen doelstellingen. De Rosa Spier Stichting en Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis hebben een ANBI-status. De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis heeft een culturele ANBI-status. Schenken aan een stichting met ANBI-status is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan ons bijzondere huis en haar bewoners. Klik hier voor meer informatie over mogelijk belastingvoordeel.

Rosa Spier Stichting

De Rosa Spier Stichting heeft ten doel huisvesting en zorg en diensten te verschaffen aan (oudere) kunstenaars en wetenschappers.

KVK: 41125903 | Fiscaal nummer ANBI: 3016456 | Bankrekeningnummer: NL26 ABNA 0246.4503.20

Raad van Toezicht

 • Mevr. J.J. Hellinga
 • Dhr. L. Hennink 
 • Mevr. K.N. de Winter
 • Dhr. G. Verkerk
 • Dhr. J. van Rooijen

Documenten

Statuten Rosa Spier Stichting | Statuten Stichting Esseboom Jaarverslag Rosa Spier Stichting 2023

Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis

De Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis heeft als doel het bevorderen en realiseren van de opname van niet-geïndiceerde of andere bewoners in het Rosa Spier Huis.

KVK: 32077575 | Fiscaal nummer ANBI: 812746089 | Bankrekeningnummer: NL45 INGB 065.144.3644

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Mevr. K.N. de Winter (bestuurder)
 • Dhr. M.A.M. Breij (bestuurder)
 • Mevr. J.J. Hellinga (bestuurder) 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiering

Aanvragen voor financiële ondersteuning zullen conform vigerende beleid worden beoordeeld. Het bestuur zal daarbij binnen de jaarlijks maximaal beschikbare bedragen blijven.

Documenten

Statuten Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis | ANBI-verplichting 2020

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis werd opgericht voor de realisatie van het cultuurgebouw van het nieuwe Rosa Spier Huis.

KVK: 32140892 | Fiscaal nummer ANBI: 819975308 | Bankrekeningnummer: NL13 ABNA 0248.9024.23

Bestuur

 • Mevr. N. Manders, directeur-bestuurder Rosa Spier Stichting
 • Mevr. K.N. de Winter (bestuurder) 
 • Dhr. L.L. Hennink (commissaris) 

De bestuurdersleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Documenten

Statuten Stichting Nieuw Rosa Spier Huis ANBI-verplichting 2020