Steun het Rosa Spier Huis

Voor een leven lang kunst.

Musici, beeldend kunstenaars, schrijvers, acteurs en wetenschappers: ze laten ons anders naar de wereld kijken. Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap voor deze mensen. Dankzij ons cultuurgebouw met concert- en theaterzaal, muziekkamer, bibliotheek, atelier en expositieruimte kunnen zij tot op hoge leeftijd hun passie blijven beoefenen. Want de liefde om te creëren blijft. En als het moment komt dat er extra zorg nodig is, verlenen wij dat in onze zorgvleugel.

Elke bijdrage, groot of klein, is welkom! Overmaken kan naar NL13ABNA0248902423 op naam van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis. Mogen we u bedanken? Vermeld dan uw e-mailadres bij uw gift.

Belastingvoordeel

Wist u dat u uw gift kan aftrekken van uw inkomstenbelasting? Stichting Nieuw Rosa Spier Huis heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan ons bijzondere huis en haar bewoners. Klik hier voor meer informatie over mogelijk belastingvoordeel.

Kunst expostie Rosa Spier Huis Laren - huis voor oudere kunstenaars