Uw steun is onmisbaar

Het Rosa Spier Huis is een woon- werk- en zorgcentrum voor oudere kunstenaars; mensen die eigenlijk nooit met pensioen gaan. In het huis is ruimte voor autonomie en individuele creativiteit. Bewoners kunnen hun werk voortzetten en de resultaten van hun werk delen met andere bewoners, bezoekers en jonge talenten. Het Rosa Spier Huis is een culturele ontmoetingsplaats.

Ook u kunt het Rosa Spier Huis eenmalig steunen en een waardevolle bijdrage leveren aan het geluk en het werk van onze bewoners.
U kunt uw donatie doen aan de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis via bankrekeningnummer NL 13 ABNA 0248 9024 23.

 

 

Vormen van steun

Als begunstiger van het Rosa Spier Huis investeert u in het behoud van de ziel van het Rosa Spier Huis. Een investering in toekomstige generaties van kunstenaars, schrijvers, acteurs en musici die in het Rosa Spier Huis een plek vinden onder gelijkgestemden om hun liefde voor het vak te koesteren. Er zijn verschillende manieren om het Rosa Spier Huis te ondersteunen:
– U kunt nalaten aan het Rosa Spier Huis (lees hier meer over nalatenschappen)
– Als bedrijf kunt u sponsor worden; als tegenprestatie kunt u bijvoorbeeld een keer gebruik maken van onze concert-/theaterzaal (uw gift is fiscaal aftrekbaar)
– U kunt een (culturele) ruimte adopteren, zoals de expositieruimte of een vleugel in het zorggebouw
– U kunt een eenmalige bijdrage doen
– U kunt Vriend worden van het Rosa Spier Huis; u ontvangt dan korting op toegangskaarten

Contact
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek over uw wensen. Daarover kunt u contact opnemen met directie@rosaspierhuis.nl.

Het Rosa Spier Huis is een ANBI-stichting, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

————————————————————

“We blijven allemaal werken, we blijven ons ambacht koesteren. En dat kan in het Rosa Spier Huis” – Adriaan van Dis, auteur

“Je was kunstenaar, je blijft kunstenaar. En uiteindelijk kun je in het Rosa Spier Huis nog tot nieuwe ideeën komen, je raakt weer geïnspireerd” – Erik Scherder, neurowetenschapper

“Het Rosa Spier Huis ken ik als een warme plek, waar mensen met passie wonen. Je voelt de creativiteit, je ziet het ook!” – Lavinia Meijer, harpiste

 

Onze tegenprestatie

Het Rosa Spier Huis wil ook in de toekomst een unieke woon-, werk- en leefgemeenschap zijn voor kunstenaars en wetenschappers. Een plek waar zij tot op late leeftijd hun passie kunnen uitoefenen. Uw hulp hierbij is voor ons van grote waarde. Daarvoor leveren we graag een tegenprestatie.
Uw sponsoring geeft u, als u dat wilt, recht op onder andere:
– Naamgeving van de ruimte die door uw hulp gerealiseerd wordt
– Recht op voorverkoop van kaarten voor de vaste programmering van voorstellingen en
concerten.
– Vermelding op de website van het Rosa Spier Huis als sponsor.
– Uitnodiging voor een speciale avond met een voorstelling of een concert, georganiseerd voor
alle donateurs.

Fiscale voordelen
Een gift aan de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis is volledig fiscaal aftrekbaar door onze culturele ANBI-status. Als u uw gift vijf jaar vastlegt via een onderhandse actie, kunt u deze jaarlijkse donatie voor 125% aftrekken van uw inkomen in box 1. Als u als bedrijf een donatie wilt doen zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden. We vertellen u hier graag meer over.

of bel ons: 035-5386797

Steun ons eenmalig

Ook u kunt het Rosa Spier Huis eenmalig steunen en een waardevolle bijdrage leveren aan het geluk en het werk van onze bewoners. Alleen met uw bijdrage en betrokkenheid kan het cultuurgebouw in stand gehouden worden en blijft het unieke karakter van het Rosa Spier Huis behouden.