Steun het RSH met een nalatenschap

Door het Rosa Spier Huis in uw testament op te nemen, draagt u bij aan het voortbestaan van deze bijzondere woon- en werkgemeenschap. Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk dat kunstenaars en wetenschappers hier nog lang in de toekomst een thuis vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan het Rosa Spier Huis na te laten.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vast bedrag, bepaalde goederen of een specifiek omschreven deel van uw nalatenschap aan een persoon of instelling nalaat.

Erfstelling

In uw testament benoemt u één of meerdere erfgenamen. Dat kunnen personen zoals familie of vrienden zijn, en/of organisaties zoals het Rosa Spier Huis. Bij meerdere erfgenamen kunt u vastleggen welk percentage van de nalatenschap iedere erfgenaam ontvangt. Alle erfgenamen krijgen de rechten en plichten die verbonden zijn aan het erfgenaamschap.

Fonds op Naam

U kunt bij leven of bij testament uw eigen Fonds op Naam oprichten. Dit is een Fonds dat het Rosa Spier Huis namens u beheert. In overleg met u wordt de doelstelling vastgelegd. U besluit welke naam u aan het fonds wil verbinden – bijvoorbeeld die van uzelf, een geliefde of een naam die de doelstelling beschrijft. De minimale schenking voor een Fonds op Naam is €50.000.

Belastingvrij nalaten

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw nalatenschap komt dus geheel ten goede aan ons bijzondere huis en haar bewoners.

Restaurant Galeriecafé Rosa Spier Huis Laren in het Gooi

Voor de notaris 

Wanneer u het Rosa Spier Huis in uw testament wilt opnemen, zijn voor de volgende gegevens van belang:

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis, gevestigd in Laren, KvK nummer: 32140892.

Bejaardentehuis - Verpleegtehuis Rosa Spier Huis Laren - voor oudere kunstenaars