Organisatie

Het Rosa Spier Huis is een klein, flexibele organisatie zonder winstoogmerk. Bij ons draait het om het bieden van directe zorg en dienstverlening aan onze bewoners, waarbij hun welbevinden centraal staat. Lees meer over onze (toekomst)visie en werkwijze in het meerjarenbeleidsplan.

Het Rosa Spier Huis is onderdeel van de Rosa Spier Stichting. Onze organisatie wordt geleid door de bestuurder in nauwe samenwerking met de adjunct-directeur en een enthousiast team. Verder is er een Raad van Toezicht. De medezeggenschap van bewoners wordt uitgevoerd door de Cliëntenraad, die van de medewerkers door de Ondernemingsraad.

De organisatie

Bestuur, Directie en Raad van Toezicht

Bestuur

Dhr. Herold van den Berg

directeur/bestuurder

Directie

Dhr. Herold van den Berg

directeur/bestuurder

Raad van Toezicht

per 1 juli 2022
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Dhr. R.E.C.S. Hoogma

voorzitter
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Dhr. L. Hennink

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Mw. J.J. Hellinga

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Mw. L.M. van der Goes van Naters - Hijmans

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Dhr. J.F.W.M. van Laarhoven

Kamer van Koophandel

De Rosa Spier Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41125903.

De ondernemingsraad

Medezeggenschap van medewerkers is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. De OR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Bijvoorbeeld over kwaliteit en hygiëne maar ook over privacy. De OR werd actief betrokken bij de nieuwbouwplannen en ingebruikname daarvan. De adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming.

Bekijk De ondernemingsraad

De cliëntenraad en de huurdersvereniging

De cliëntenraad is de vertegenwoordiging van de bewoners. De CR is samengesteld uit bewoners en/of hun kinderen/vertegenwoordigers. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Medezeggenschap voor bewoners is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 
De huurdersvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de appartementen voor zelfstandig wonen.

Bekijk De cliëntenraad en de huurdersvereniging

Het prachtige team zet zich met passie in

Met hart en ziel werken onze 100 medewerkers en 45 vrijwilligers aan een prettige, inspirerende omgeving voor onze bewoners. Al sinds de jaren 60 helpen zij onze kunstzinnige bewoners hun werk voort te zetten. Zij vertellen hun verhalen over het huis, het werk en onze bewoners.

Annet Neeleman & Jolien Mackaay

Teamleiders Zorg

Annet en Jolien zijn de teamleiders zorg. Annet is teamleider van de afdeling PG en Jolien is teamleider van de afdeling somatiek en de appartementen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. In onze rol van teamleider hebben...

Lees meer

Astrid van Hofwegen

Hoofd huishouding

“Sinds 1988 werk ik in het Rosa Spier Huis. Vanaf  2004 ben ik leidinggevende van de afdeling Huishouding. Daarmee ben ik verantwoordelijk voor een team van 10 vaste huishoudelijk medewerkers. Samen houden wij de appartementen van bewoners in het zorggebouw...

Lees meer

Martijn Derrix

Muziekbegeleider, coördinator activiteiten en vrijwilligers

Als musicus en muziekbegeleider leek het Rosa Spier Huis mij al jarenlang een bijzondere en inspirerende plek om te werken. Destijds had ik nooit gedacht dat het daar nog eens van zou komen. Inmiddels werk ik hier alweer sinds 2013....

Lees meer

Marjo de Vries

Vrijwilliger

Als vrijwilliger ondersteunt Marjo bij tal van activiteiten voor de bewoners en ook tijdens concerten en andere voorstellingen. "Er hangt een prettige sfeer in het huis en ik leer hier veel. Ik ben ook echt van klassieke muziek gaan houden."...

Lees meer

Fleur Bekkers

Secretaresse Bestuur en Raad van Toezicht/Manager Cultuur

In 2004 zocht het Rosa Spier Huis een “echte duizendpoot” als directiesecretaresse. Fleur Bekkers reageerde en zit sinds die tijd helemaal op haar plek in het Rosa Spier Huis. Sinds begin 2017 is ze ook Manager Cultuur. “Er is een...

Lees meer

Els Evers

Bewoners coördinator

Sinds 2018 werk ik in het Rosa Spier Huis als Bewoners Coördinator. Het Rosa Spier Huis is een woon en werkgemeenschap waar Kunst en Cultuur een belangrijk plek innemen en waar zowel bewoners als medewerkers en vrijwilligers een waardevolle bijdrage aan...

Lees meer

Bezoek ook onze vrijwilligerspagina

Met hart en ziel werken onze vrijwilligers aan een fijne, inspirerende omgeving voor onze bewoners. Door hun grote inzet zorgen ze ervoor dat de kunstenaars, artiesten en wetenschappers hun werk tot op hoge leeftijd kunnen voortzetten.

Bezoek de vrijwilligers pagina

Onze stichtingen hebben een (culturele) ANBI status

Aan het Rosa Spier Huis zijn verschillende stichtingen gelieerd. Iedere stichting heeft eigen specifieke doelstellingen.

De Rosa Spier Stichting en Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis hebben een ANBI status. De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis heeft een Culturele ANBI status.

of bel ons: 035-5386797

Wij zijn opzoek naar extra personeel, bekijk onze vacatures

Het Rosa Spier Huis is ook een erkend leerbedrijf.