Persoonlijke zorg

Persoonlijke zorg, afgestemd op de wens van onze bewoners, zodat zij een leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Dat is waar de dienstverlening- en zorgvisie van het Rosa Spier Huis om draait. Wij stellen het welbevinden van onze bewoners centraal. Onze zorg wordt al jaren beloond met een PREZO Gouden Kwaliteitskeurmerk. Als bewoner beslist u vooral zelf welke zorg en ondersteuning u wilt. Onze medewerkers respecteren die keuzes en assisteren u met aandacht, maatwerk en flexibiliteit.

Dienstverlening

Als bewoner van het Rosa Spier Huis kunt u gebruik maken van verschillende diensten aan huis, afgestemd op uw behoeftes en wensen. Wij bieden maaltijden, huishoudelijke hulp, een wasserette dienst en hulp bij het klussen.

Onze professionele begeleiders en vrijwilligers ondersteunen u desgewenst bij de uitoefening van uw vak of deelname aan culturele activiteiten.

Intensieve zorg

Ook bieden wij u persoonsgerichte zorg op maat. Onze medewerkers ondersteunen vooral vanuit wat u nog zelf wilt en kunt. Zo helpen wij u uw autonomie te behouden en als u dat wilt actief deel te nemen aan de culturele activiteiten in het huis.

Zorg bij dementie

Voor bewoners met dementie hebben we twee afdelingen beschikbaar met elk een eigen gezamenlijke woonkamer. Per afdeling zijn er 10 eenkamerstudio’s (22,5 m²). De gangen zijn zo ingericht dat de eigen woning gemakkelijk herkenbaar is. Verder hebben ook deze woningen een zorgoproepsysteem.

Aanmeldingsproces

Heeft u behoefte aan meer informatie? We vertellen het u graag.