Persoonlijke zorg

Persoonlijke zorg, afgestemd op de wens van onze bewoners, zodat zij een leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Dat is waar de dienstverlening- en zorgvisie van het Rosa Spier Huis om draait. Wij stellen het welbevinden van onze bewoners centraal. Dit gebeurt  in nauw overleg met bewoner en eventuele mantelzorgers. Mantelzorgers worden ook uitgenodigd om een actieve rol in te nemen. Wij leveren particuliere zorg, wijkzorg en zorg op basis van de WLZ (wet langdurige zorg), zowel intramuraal als o.b.v. VPT (volledig pakket thuis). In geval van een VPT huurt u een appartement en ontvangt zorg thuis. Onze zorg wordt al jaren beloond met een PREZO Kwaliteitskeurmerk. Als bewoner beslist u vooral zelf welke zorg en ondersteuning u wilt. Onze medewerkers respecteren die keuzes en assisteren u met aandacht, maatwerk en flexibiliteit

 

 

 

Dienstverlening

Als bewoner van het Rosa Spier Huis kunt u gebruik maken van verschillende diensten aan huis, afgestemd op uw behoeftes en wensen. Wij bieden maaltijden, huishoudelijke hulp, een wasserette dienst en hulp bij het klussen.

Onze professionele begeleiders en vrijwilligers ondersteunen u desgewenst bij de uitoefening van uw vak of deelname aan culturele activiteiten.

Intensieve lichamelijke zorg

Ook bieden wij u persoonsgerichte zorg op maat. Onze medewerkers ondersteunen vooral vanuit wat u nog zelf wilt en kunt. Zo helpen wij u uw autonomie te behouden en als u dat wilt actief deel te nemen aan de culturele activiteiten in het huis.

Zorg bij geheugen- problematiek

Voor bewoners met geheugenproblematiek hebben we twee afdelingen beschikbaar met elk een eigen gezamenlijke woonkamer. Per afdeling zijn er 10 eenkamerstudio’s (22,5 m²). De gangen zijn zo ingericht dat de eigen woning gemakkelijk herkenbaar is. Verder hebben ook deze woningen een zorgoproepsysteem.

Aanmeldingsproces

Heeft u behoefte aan meer informatie? We vertellen het u graag.