Met onze hulp kunt u volop creatief blijven

Wonen met zorg

Zorg op maat Rosa Spier Huis

Het Rosa Spier Huis biedt levensloopbestendige zorg. Voor beroep op de Wet Langdurige Zorg heeft u een indicatiebesluit nodig van het CIZ.

Het Rosa Spier Huis biedt bewoners persoonlijke zorg, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Zorg op maat, met oog voor uw persoonlijke wensen. Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één van de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Het Rosa Spier Huis is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling en heeft een zogenaamde WTZI toelating. Het Rosa Spier Huis biedt levensloopbestendige ondersteuning. Via de Wet Langdurige Zorg is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet heeft u een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Het CIZ bepaalt óf en in welke mate u in aanmerking komt voor verzekerde zorg. U kunt ook tijdelijke zorg, wijkzorg of particuliere zorg van ons ontvangen.
Voor meer informatie klikt u hier voor de brochure Wonen & Zorg

Persoonlijke zorg

Persoonlijke zorg, afgestemd op de wens van onze bewoners, zodat zij een leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Dat is waar de dienstverlening- en zorgvisie van het Rosa Spier Huis om draait. Wij stellen het welbevinden van onze bewoners centraal. Dit gebeurt in nauw overleg met bewoner en eventuele mantelzorgers. Mantelzorgers worden ook uitgenodigd om een actieve rol in te nemen. Wij leveren particuliere zorg, wijkzorg en zorg op basis van de WLZ (wet langdurige zorg), zowel intramuraal als o.b.v. VPT (volledig pakket thuis). In geval van een VPT huurt u een appartement en ontvangt zorg thuis. Onze zorg wordt al jaren beloond met een PREZO Kwaliteitskeurmerk. Als bewoner beslist u vooral zelf welke zorg en ondersteuning u wilt. Onze medewerkers respecteren die keuzes en assisteren u met aandacht, maatwerk en flexibiliteit

Huis voor Oudere Kunstenaars Rosa Spier Huis Laren

Intensieve Lichamelijke zorg

Ook bieden wij u persoonsgerichte zorg op maat. Onze medewerkers ondersteunen vooral vanuit wat u nog zelf wilt en kunt. Zo helpen wij u uw autonomie te behouden en als u dat wilt actief deel te nemen aan de culturele activiteiten in het huis.

Intensieve zorgverlening in verpleegtehuis Rosa Spier Huis Laren

Zorg bij geheugen- problematiek

Voor bewoners met geheugenproblematiek hebben we twee afdelingen beschikbaar met elk een eigen gezamenlijke woonkamer. Per afdeling zijn er 10 eenkamerstudio’s (22,5 m²). De gangen zijn zo ingericht dat de eigen woning gemakkelijk herkenbaar is. Verder hebben ook deze woningen een zorgoproepsysteem.

Zorg in het zorggebouw: “de Toneelspeler en de Danser”

Heeft u een zwaardere zorgindicatie? Dan woont u in het zorggebouw. U krijgt hier alle zorg en diensten aan huis. Als u een zorgindicatie heeft, dan bespreken wij met u in welk gebouw of afdeling wij u de meest passende zorg kunnen bieden.
Op de eerste en tweede verdieping van het zorggebouw bevinden zich 23 tweekamerwoningen (53 m²) voor bewoners die zwaardere zorg nodig hebben. Alle woningen hebben een zorgoproepsysteem, waarmee onze medewerkers 24 uur per dag bereikbaar zijn.

Voor bewoners met dementie hebben we twee afdelingen beschikbaar met elk een eigen gezamenlijke woonkamer. Per afdeling zijn er 10 eenkamerstudio’s (22,5 m²). De gangen zijn zo ingericht dat de eigen woning gemakkelijk herkenbaar is. Verder hebben ook deze woningen een zorgoproepsysteem.
In het zorggebouw zijn ook twee woningen van 23 m² beschikbaar voor kortdurende opname.
Wanneer u een zorgindicatie (ZZP) heeft gekregen komt u in aanmerking voor een vergoeding van de zorg en huisvesting. U betaalt dan een inkomstenafhankelijke bijdrage aan het CAK.

Bejaardentehuis Laren Voor Oudere Kunstenaars Rosa Spier Huis Laren Nh
Rosa Spier Huis in Laren in het Gooi - Faciliteiten

Aanmeldingsproces

Heeft u behoefte aan meer informatie? We vertellen het u graag.