Klachten

De medewerkers, staf en directie zetten zich dagelijks is om de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners en hun kinderen/familie. Als een bewoner (of familielid van de bewoner) een ander idee heeft over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, staan wij open voor de wensen van deze bewoner.

Indien een bewoner of een familielid niet tevreden is over de zorg- en dienstverlening of een andere klacht heeft, kan men dat natuurlijk bespreken met de persoon over wie men niet tevreden is, met het afdelingshoofd, de adjunct directeur of de directeur/bestuurder van het Rosa Spier Huis.

Als de klacht intern niet opgelost kan worden, kan men zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het Rosa Spier Huis (contactgegevens van de klachtenfunctionaris kunt u bij ons opvragen op  035-5386797). De klachtenfunctionaris zal proberen tot een oplossing te komen. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan een klacht ook ingediend worden bij de Commissie Klachtbehandeling van de Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling.

Voor de brochure van deze commissie klikt u hier.