Klachten

Wensen/ideeën
De medewerkers, staf en directie van het Rosa Spier Huis zetten zich dagelijks is om de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners en hun kinderen/familie. Als u als bewoner of een familielid een ander idee heeft over de kwaliteit van de dienstverlening, staan wij hier vanzelfsprekend voor open. Gaat u dan vooral het gesprek met ons aan via de Bewonerscoördinator.

Klachten
Bent u als bewoner of is een familielid van u ontevreden over onze dienstverlening of heeft u een andere klacht? Bespreekt u dat dan in eerste instantie met de persoon of afdeling over wie u ontevreden bent. Levert dit geen verbetering op, neemt u dan contact op met de adjunct-directeur of met de bestuurder van het Rosa Spier Huis.

Als de klacht intern niet opgelost kan worden, kunt u zich wenden tot mevr. F. Bekkers, f.bekkers@rosaspierhuis.nl.
Een klachtenfunctionaris zal proberen tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kan de klacht ook ingediend worden bij de Commissie Klachtbehandeling van de Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling.

Voor de brochure van deze commissie klikt u hier.