Wensen – Suggesties of Klachten

Wensen, suggesties of klachten?

Heeft u wensen, suggesties of klachten neem dan contact op met Bewonerscoördinator en/of eventueel met de Cliëntenraad van het Rosa Spier Huis in Laren

Restaurant Galeriecafé Rosa Spier Huis Laren in het Gooi

Wij horen het graag

De medewerkers en directie van het Rosa Spier Huis zetten zich dagelijks is om de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners en hun naasten. Als u een ander idee heeft over de kwaliteit van onze dienstverlening, dan horen wij dat graag.

Voor bewoners Appartementen

Storingsmeldingen Appartementen
Voor storingsmeldingen neemt u contact op met de receptie. Buiten kantoortijden wordt u te woord gestaan door een zorgmedewerker, die kan, indien noodzakelijk contact opnemen met onze facilitaire dienst.

Wonen in het Rosa Spier Huis in Laren - Een bijzonder bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers

Klachten over dienstverlening

Heeft u een klacht? Bespreek dat dan in eerste instantie met de betreffende medewerker, komt u er niet uit, neem dan contact op met diens leidinggevende of de bewonerscoördinator.

Klachten over zorgverlening

Heeft u een klacht? Bespreek dit dan in eerste instantie met de betreffende medewerker, komt u er niet uit neem dan contact op met uw EVV’er (eerstverantwoordelijk verzorgende) of één van onze teamleiders Zorg.

Bewoners Toneelspeler of Danser

U kunt met al uw vragen, klachten of opmerkingen terecht bij uw EVV’er of de teamleider Zorg

Komt u er toch samen niet uit?

Er zijn twee mogelijkheden:
1. Klacht indienen bij Bestuurder/directie: telefoon 035-5386797 of mail directie@rosaspierhuis.nl
2. Ondersteuning en bemiddeling externe klachtenfunctionaris
Let op; deze biedt uitsluitend ondersteuning aan bewoners mét een zorgindicatie

Rosa Spier Huis Laren Nh - Een leven lang kunst

Gaat u liever het gesprek aan met iemand anders of komt u er niet uit: dan kunt u contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris. Deze informeert u over de procedure, adviseert en biedt desgewenst ondersteuning en kan in uw situatie bemiddelen.
Een klachtenfunctionaris zal proberen tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kan de klacht ook ingediend worden bij de Commissie Klachtbehandeling van de Stichting Onafhankelijke klachtbehandeling. (voor klachten over onvrijwillige zorg dient u contact op te nemen met de Vertrouwenspersoon van Zorgstem (zie brochure).

Contactgegevens, werkwijze en toelichting treft u in de  brochure van het Rosa Spier Huis.

klik hier voor de brochure van het Rosa Spier Huis