Wonen met een podium aan huis

Leven zoals u dat gewend bent

Zelfstandig wonen in het Rosa Spier Huis

In het Rosa Spier Huis kunt u als professional uit de Kunst, Cultuur of daaraan gerelateerde Wetenschap uw vak blijven uitoefenen.  Het Rosa Spier Huis heeft 137 appartementen beschikbaar waarvan 92 voor zelfstandig wonen. Wij bieden u niet alleen een woning, maar indien beschikbaar ook de gelegenheid om een van onze 10 studio’s of 10 ateliers te huren. 

Klik hieronder voor alle informatie over wonen in het Rosa Spier Huis.

Appartementen

In de appartementen van het Rosa Spier Huis woont u zelfstandig en ontvangt u naar behoefte diensten, ondersteuning en – indien van toepassing – zorg aan huis. Er zijn in totaal 92 twee- en driekamerappartementen van 53 m2 tot 103 m2.
Klik hieronder voor een overzicht van de plattegronden en de prijslijsten van alle appartementen.

Rosa Spier Huis Laren (Nh) - bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers

Kosten

Appartementen: de huurprijzen zijn afhankelijk van de grootte van het appartement; vanaf €1200,- tot €2200,- incl. servicekosten en exclusief gas, licht, water en gemeentelijke belastingen. De (huur)prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Heeft u wijkzorg (via uw zorgverzekering) of een zorgindicatie van het CIZ (inkomensafhankelijke lage eigen bijdrage via het CAK), dan bestaat de mogelijkheid een zelfstandig appartement te huren tegen genoemde huurprijzen.
Woningen in het zorggebouw zijn bedoeld voor bewoners met een zorgindicatie (ZZP5 of ZZP6 of hoger). U betaalt dan een inkomstenafhankelijke (hoge) eigen bijdrage aan het CAK.

Wonen in het Rosa Spier Huis in Laren - Een bijzonder bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers
Wonen in het Rosa Spier Huis in Laren - Een bijzonder bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers
Wonen in het Rosa Spier Huis in Laren - Een bijzonder bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers
Wonen in het Rosa Spier Huis in Laren - Een bijzonder bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers

Zorg aan huis

Als u zelfstandig een appartement huurt in het Rosa Spier Huis dan kunt u daar desgewenst persoonlijke verzorging, begeleiding en eventueel verpleging krijgen. Zorg in de appartementen kan en mag alleen geleverd worden door het Zorgteam van Rosa Spier Huis. Het Zorgteam kan in overleg Wijkzorg ( via uw zorgverzekeraar afhankelijk van zorgverzekering met eigen bijdrage), Particuliere Zorg ( tegen betaling) of Zorg vanuit een CIZ indicatie (inkomens afhankelijke eigen bijdrage aan CAK) leveren. De Zorgkosten betaalt u naast de huur en service kosten.
Op de tablet in het appartement heeft u een ‘alarmknop’ waarmee u 24 uur per dag incidenteel hulp kunt inroepen. Deze hulp valt onder de dienstverleningsovereenkomst, en geldt voor alle huurders.

Rosa Spier Huis Laren (Nh) voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers

Toelatingscriteria

Om voor een woning in het Rosa Spier Huis in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan enkele toelatingscriteria. De belangrijkste daarvan is of u een professionele loopbaan in de kunst of (aan kunst verwante) wetenschap heeft opgebouwd. De toelatingscommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden.

Echtparen

Wilt u zich als echtpaar inschrijven? Als echtpaar/partners beide tot de doelgroep behoren kunt u beide een aanvraag doen voor de wachtlijst.
Indien een van u beiden tot de doelgroep behoort dan kan alleen die persoon een aanvraag voor de wachtlijst doen. Bij overlijden van de persoon die tot de wachtlijst is toegelaten kan de achtergebleven partner die niet is toegelaten helaas niet op de wachtlijst blijven staan. Indien u als echtpaar in het Rosa Spier Huis woont en één van beiden overlijdt, dan kan de achtergebleven partner uiteraard wel in het Rosa Spier Huis blijven wonen.

Rosa Spier Huis Laren (Nh) - bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers

Wachttijd

Voor zowel appartementen voor zelfstandig wonen als voor zorgappartementen geldt een wachttijd.

Bewoners aan het woord..

Herre Methorst Bewoner Rosa Spier Huis - Beeldend Kunstenaar
Dick Bakker - Componist - Bewoner Rosa Spier Huis Laren