Een woning met studio of atelier

In het Rosa Spier Huis kunt u als kunstenaar of (aan de kunsten verwante) wetenschapper uw vak blijven uitoefenen. Wij bieden u niet alleen een woning, maar óók de gelegenheid om een studio of atelier te huren. Het Rosa Spier Huis heeft woonruimte voor in totaal 137 bewoners:

Appartementen
In de appartementen van het Rosa Spier Huis woont u zelfstandig en ontvangt u naar behoefte diensten, ondersteuning en – indien van toepassing – zorg aan huis. Er zijn in totaal 92 twee- en driekamerappartementen van 60 m2 tot 102 m2.

Woningen in het zorggebouw
Heeft u of uw partner meer intensieve zorg nodig? Ook dan kunt u terecht in het Rosa Spier Huis. Op de zorgafdeling bieden onze betrokken medewerkers zorg op maat: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als u dit wenst, dan assisteren wij u bij het actief blijven participeren in de culturele activiteiten in het huis. Zo zorgen we ervoor dat u uw autonomie behoudt en deel blijft uitmaken van onze gemeenschap van kunstenaars. De zorgafdeling bestaat uit 45 zorgeenheden, waarvan 20 éénkamer studio’s geschikt voor mensen met dementie. Deze studio’s bevinden zich op de begane grond en zijn verdeeld over twee afdelingen met ieder 10 zorgeenheden. Op de 1e en 2e verdieping bevinden zich 23 tweekamer appartementen die geschikt zijn voor bewoners met een intensievere zorgbehoefte. Daarnaast zijn er twee kamers gereserveerd voor kortdurende opname.

 

Toelatingscriteria

Om voor een woning in het Rosa Spier Huis in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan enkele toelatingscriteria. De belangrijkste daarvan is of u een professionele loopbaan in de kunst of (aan kunst verwante) wetenschap heeft opgebouwd. De toelatingscommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder een lid dat is voorgedragen door de Cliëntenraad.

Echtparen

Wilt u zich als echtpaar inschrijven? Eén van u dient dan tot de doelgroep van het Rosa Spier Huis te behoren. Staat u op de wachtlijst en komt uw partner te overlijden, dan kan de achtergebleven partner alleen op de wachtlijst blijven staan als dit de ‘kunstenaar’ betreft. Woont u als echtpaar in het huis en de kunstenaar/wetenschapper overlijdt, dan kan de achtergebleven partner uiteraard wél in het Rosa Spier Huis blijven wonen.

Beperkte wachttijd

Er is volop belangstelling voor een woning in het Rosa Spier Huis. Niet alle wachtenden willen ook op korte termijn hun intrek nemen in het Rosa Spier Huis. Momenteel hebben wij hierdoor een beperkte wachttijd. U kunt meestal binnen een half jaar een woning betrekken. De exacte wachttijd is afhankelijk van uw woonwensen.

LEES MEER

Kosten

Woningen in het zorggebouw: Wanneer u een zorgindicatie (ZZP) heeft gekregen komt u in aanmerking voor een vergoeding van de zorg en huisvesting. U betaalt dan een inkomstenafhankelijke bijdrage aan het CAK.
Appartementen: de huurprijzen zijn afhankelijk van de grootte van het appartement; vanaf 1100,- incl. servicekosten.

Meld u aan

Nadere informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 035-5386797 of per e-mail.