Een woning met studio of atelier

In het Rosa Spier Huis kunt u als kunstenaar of (aan de kunsten verwante) wetenschapper uw vak blijven uitoefenen. Wij bieden u niet alleen een woning, maar óók de gelegenheid om een studio of atelier te huren. Het Rosa Spier Huis heeft woonruimte voor in totaal 70 bewoners:

  • appartement voor echtparen (ca. 44m²)
  • dubbele kamer voor alleenstaanden (ca. 30m²)
  • enkele kamer (ca. 15m²) met muziekstudio (ca. 26m²)
  • enkele kamer met atelier (idem)
  • kamers op de afdeling meerzorg (ca. 16m²)

Alle woningen beschikken over een toilet met doucheruimte en een keukenblok(je).

Toelatingscriteria

Om voor een woning in het Rosa Spier Huis in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan enkele toelatingscriteria. De belangrijkste daarvan is of u een professionele loopbaan in de kunst of (aan kunst verwante) wetenschap heeft opgebouwd. De toelatingscommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder een lid dat is voorgedragen door de Cliëntenraad en de bestuurder van het Rosa Spier Huis.

Echtparen

Wilt u zich als echtpaar inschrijven? Eén van u dient dan tot de doelgroep van het Rosa Spier Huis te behoren. Staat u op de wachtlijst en komt uw partner te overlijden, dan kan de achtergebleven partner alleen op de wachtlijst blijven staan als dit de ‘kunstenaar’ betreft. Woont u als echtpaar in het huis en de kunstenaar/wetenschapper overlijdt, dan kan de achtergebleven partner uiteraard wél in het Rosa Spier Huis blijven wonen. Deze partner krijgt dan een woonruimte voor één persoon aangeboden.

Beperkte wachttijd

Er is volop belangstelling voor een woning in het Rosa Spier Huis (per 1 november 2018, 303 wachtenden). Niet alle wachtenden willen ook op korte termijn hun intrek nemen in het Rosa Spier Huis. Momenteel hebben wij hierdoor een beperkte wachttijd voor een woning in het huis. U kunt meestal binnen een half jaar een woning betrekken. De exacte wachttijd is afhankelijk van uw woonwensen.

LEES MEER

Kosten

Als u op particuliere basis (zonder indicatie) in het huis verblijft, bedraagt de pensionprijs ca. € 2.150,00 per maand, voor echtparen is dit ca. € 2.650,00 (prijspeil 2016). Dit bedrag is inclusief verzorging bij een korte ziekteperiode (bijvoorbeeld griep), schoonmaken van het appartement, warme maaltijden, nutsvoorzieningen, collectieve inboedelverzekering, (culturele)activiteiten, koffie en thee in gezamenlijke ruimte. De kosten van verblijf mét zorgindicatie zijn afhankelijk van uw omstandigheden én of u een indicatie heeft.

Meld u aan

Nadere informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 035-5386797 of per e-mail.