Kwalitatieve zorg

Diensten aan huis, afgestemd op uw wensen

Kwaliteit Welzijn en Zorg

Hier vindt u informatie omtrent de kwaliteit van de dienstverlening in het Rosa Spier Huis, tevredenheidsonderzoeken en het kwaliteitsverslag.

Welzijn als uitgangspunt

Voortkomend uit de wens om de kwaliteit van welzijn en zorg te verbeteren is er begin 2022 een start gemaakt met het implementeren van een nieuwe kwaliteitsmethodiek. In de eerste plaats omdat wij willen dat de bewoners zo fijn mogelijk wonen in het Rosa Spier Huis maar daarnaast ook om voor de medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn.
Kwaliteit@ is een krachtige kwaliteitsmethodiek die de kwaliteit binnen woonzorghuizen op een praktische manier zichtbaar en aantoonbaar maakt. De leden van Kwaliteit@ gaan in eerste plaats uit van het welzijn van de bewoner. Binnen Kwaliteit@ hebben we het dan ook over Welzijn en Zorg in plaats van Zorg en Welzijn. Als de bewoner goed in zijn vel zit, staat de ‘zorg’ als vanzelf minder op de voorgrond.

Wonen in het Rosa Spier Huis in Laren - Een bijzonder bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers

Alle disciplines dragen bij

Alle disciplines binnen de woonzorghuizen dragen bij aan het welzijn van de bewoners; van de medewerkers van de huishouding tot de koks in de keuken. Pas wanneer alle disciplines het welzijn van de bewoners hoog in het vaandel hebben, uit zich dat in kwaliteit in het dagelijkse leven van de bewoners. De aanpak bestaat uit een visie, 10 klantbeloften en 5 bouwstenen. Het uitgangspunt van het werken vanuit de 10 beloften is dat we willen leren van wat we doen.

Kunst Atelier in Rosa Spier Huis Laren - bejaardentehuis voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers

Platform kwaliteit@

Inmiddels sluiten steeds meer zorghuizen zich aan bij coöperatieve Kwaliteit@. U kunt meer lezen over Kwaliteit@ op www.welzijnindezorg.nl

Welzijn In De Zorg