Ondernemingsraad

Ondernemingsraad (OR)

Sinds 1 september 2020
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Rianna Portengen

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Monique Schamhart

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Louisa Lansdorp

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Michael Fagel

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Floor Uhlenbeck

voorzitter
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

David Disberg

Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Lucas Thoma

Betrokken bij beleid
De OR vergadert maandelijks met de directie en wordt 2x per jaar uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het eerste deel van de vergadering tussen Raad van Toezicht en bestuur.

Geschillenbehandeling
Door de kleinschaligheid van de organisatie zijn er bij onverhoopte geschillen snel oplossingen aan te dragen en kan de OR ook preventief optreden door bijvoorbeeld haar advies- en instemmingsrecht te gebruiken bij  – onder andere –  wijzigingen in protocollen en het beleid ten aanzien van personeelsaangelegenheden.

Contact met de OR
Medewerkers kunnen contact opnemen met de OR via e-mail en de OR-brievenbus.