Betrokken bij beleid

Medezeggenschap voor medewerkers

Ondernemingsraad Rosa Spier Huis

De ondernemingsraad van het Rosa Spier Huis in Laren vergadert maandelijks met de directie en is nauw betrokken bij het personeelsbeleid.

Betrokken bij beleid
De OR vergadert maandelijks met de directie en wordt 2x per jaar uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het eerste deel van de vergadering tussen Raad van Toezicht en bestuur.

Geschillenbehandeling
Door de kleinschaligheid van de organisatie zijn er bij onverhoopte geschillen snel oplossingen aan te dragen en kan de OR ook preventief optreden door bijvoorbeeld haar advies- en instemmingsrecht te gebruiken bij  – onder andere –  wijzigingen in protocollen en het beleid ten aanzien van personeelsaangelegenheden.

Contact met de OR
Medewerkers kunnen contact op nemen met de OR via het volgende mailadres: ondernemingsraad@rosaspierhuis.nl
Of spreek ons aan op de werkvloer!

Harp Rosa Spier Huis Laren (Nh)
Edith Dorenbos
Lid Ondernemingsraad
Harp Rosa Spier Huis Laren (Nh)
David Disberg
Voorzitter Ondernemingsraad