Rosa Spier Huis Laren - Logo

Nalatenschap

Steun het Rosa Spier Huis met een nalatenschap

Vindt u het belangrijk dat ook in de toekomst kunstenaars terecht kunnen in het Rosa Spier Huis?

Hoe mooi is het als ook in de toekomst kunstenaars in het Rosa Spier Huis kunnen wonen en hun ervaringen met jonge talenten kunnen blijven delen? Door het Rosa Spier Huis in uw testament op te nemen draagt u hieraan bij.
Er zijn verschillende mogelijkheden hoe u aan het Rosa Spier Huis kan nalaten.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vast bedrag, bepaalde goederen of een specifiek omschreven deel van uw nalatenschap aan een persoon of instelling nalaat.

Erfstelling

In uw testament benoemt u een of meerdere erfgenamen. Dat kunnen personen of organisaties zijn of een combinatie van beide. Bijvoorbeeld naast uw familie en vrienden ook het Rosa Spier Huis. Deze (mede-)erfgenamen krijgen dan alle rechten en plichten die verbonden zijn aan het erfgenaamschap. Wanneer u meerdere erfgenamen heeft, kunt u laten vastleggen welk percentage van de nalatenschap iedere (mede-)erfgenaam ontvangt.

Fonds op Naam

U kunt uw eigen Fonds op Naam instellen, bij leven of bij testament. In overleg met u stellen we de doelstelling vast zodat die past bij onze richtlijnen en werkwijze. U geeft aan welke naam u aan het fonds wilt verbinden, bijvoorbeeld uw eigen naam, de naam van een geliefde of juist een naam die de doelstelling beschrijft. De minimale schenking voor een Fonds op Naam bedraagt €50.000,-.

Belastingvrij nalaten

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis is een Culturele Algemene Nut Beogende instelling (ANBI). Wat u nalaat zetten wij voor de volle 100% in om kunstenaars op leeftijd een thuis te blijven bieden waar zij hun passie kunnen uitoefenen en hun ervaringen kunnen delen met jong talent.

Restaurant Galeriecafé Rosa Spier Huis Laren in het Gooi

Hoe neemt u het Rosa Spier Huis op in uw testament?

Wanneer u Rosa Spier Huis wilt opnemen in uw testament zijn voor uw notaris de volgende gegevens van belang:

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis, gevestigd in Laren, KvK nummer: 32140892

Bejaardentehuis - Verpleegtehuis Rosa Spier Huis Laren - voor oudere kunstenaars