Cliëntenraad (CR)

Sinds 19 januari 2021
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Nicoline Simonis

dochter van bewoner
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Leontine Ceulemans

bewoonster
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Jaap Pontier

extern lid
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Puck Bulthuis

extern lid
Rosa Spier Huis logo zonder teskst

Betrokken bij beleid en bewoners
De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst en een reglement. In het reglement is o.a. vastgelegd hoe de leden van de CR gekozen worden, de duur van het lidmaatschap en afspraken over de vergaderingen. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over overlegvergaderingen en bevoegdheden van de CR. De CR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming.

Naast regelmatige spreekuren voor bewoners vindt er vier maal jaar overleg plaats met de directie. De CR is lid van de NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorg).

Gemakkelijk aanspreekbaar
De leden van de CR zijn voor bewoners gemakkelijk aanspreekbaar. Bewoners kunnen te allen tijde problemen en suggesties voorleggen aan de leden van de CR. Dat kan via de brievenbus van de CR, op het maandelijkse “spreekuur” en tijdens de algemene bewonersvergaderingen. Tweemaal per jaar vindt een algemene bewonersvergadering plaats.

contact per email: clientenraad@rosaspierhuis.nl