Lavinia Meijer treedt op bij afscheidsfeest Betty Wassenaar

Nieuws

Betty Wassenaar van het Rosa Spier Huis in Laren neemt na ruim elf jaar afscheid van het Rosa Spier Huis in verband met haar pensioen. Een terugblik!
Afscheid Betty Wassenaar 2017 Rosa Spier Huis Laren

Vertrekkend directeur Betty Wassenaar van het Rosa Spier Huis pleit voor maatwerk

Kwaliteitsnormen voor ouderenzorg moet je niet te veel vanuit Den Haag bepalen. Dat zegt directeur Betty Wassenaar van het Rosa Spier Huis in Laren, nu ze na ruim elf jaar afscheid neemt in verband met haar pensioen. “Zorgorganisaties kunnen beter zelf beoordelen wat kwaliteit is, in overleg met de eigen bewoners en hun mantelzorgers.”

Betty Wassenaar is trots op het Rosa Spier Huis, wat ze het ‘recalcitrante zusje’ in de ouderenzorg noemt. Bekende Nederlanders als acteurs Kees Brusse en John Kraaijkamp, tekenaar Maurits Cornelis Escher en schrijver Marten Toonder woonden er tot hun dood. “Onze bewoners zijn kunstenaars, mensen met een sterke eigen mening. Zij zijn prima in staat om aan te geven wat ze willen. Wij vinden het belangrijk om mee te bewegen met hun wensen.” In het belang van de bewoners stelt het Rosa Spier Huis zich zelf ook recalcitrant op ten opzichte van bureaucratie. Daarmee krijgt de ouderenzorg steeds meer te maken, merkt Wassenaar op. “Bij elk nieuw protocol vragen we aan het zorgkantoor: moet dat echt? Want elk uur dat we kwijt zijn aan het invullen van formulieren, kunnen we niet besteden aan de zorg.”

Kleinschalig

Met zo’n zeventig bewoners is het Rosa Spier Huis een kleinschalige zorginstelling. Daarin schuilt de kracht van de organisatie, stelt Betty Wassenaar. “Medewerkers, vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers: iedereen kent elkaar hier. Zorgen voor ouderen is heel intiem, omdat je helpt bij het opstaan en aankleden, douchen en naar het toilet gaan. Dan moet de sfeer van de organisatie ook intiem zijn en persoonlijk.” De kleinschaligheid maakt het ook mogelijk om snel te reageren op wensen van bewoners. “In grote huizen gaat zoiets via de cliëntenraad naar de centrale cliëntenraad en de verschillende managers en weer terug. Dan heb je niet het gevoel dat je gehoord wordt. Bij ons zijn de lijntjes kort.”

Gelijkwaardig

Omdat de meeste bewoners kunstenaars en artiesten zijn, organiseert het Rosa Spier Huis regelmatig exposities, theatervoorstellingen en concerten. Ook komen er studenten over de vloer van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. “De bewoners vinden het geweldig om met zulke jonge mensen op te trekken. Het leeftijdsverschil valt bijna weg, omdat ze samen over de kunst praten.” Na twee maanden ronden de studenten hun project af met een presentatie, soms samen met ‘hun’ bewoner. “Zo zong een student een zelfgeschreven lied onder begeleiding van de bewoner, die violist en pianist is. Dat maakt ze heel gelijkwaardig. Die momenten geven me veel plezier en een gevoel van trots op ons werk. Dit is het beetje sjeu dat nog wel eens mist in de ouderenzorg. Wij willen ze dat graag geven in de laatste jaren van hun leven.”

Maatwerk

Het Rosa Spier Huis wil de specifieke doelgroep van kunstenaars, artiesten en wetenschappers ook in de toekomst op maat kunnen bedienen. Daarom overlegt directeur Betty Wassenaar met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over meer ruimte om zelf met de bewoners te bepalen wat kwaliteit is. Daarnaast loopt ze tegen nog een probleem aan. “Wij hebben een grote wachtlijst van mensen die, als ze echt niet meer zelfstandig kunnen wonen, alleen in óns huis willen worden opgenomen. Toch moeten we nu soms ‘nee’ zeggen, terwijl er wél een kamer beschikbaar is. Dat komt omdat het budget dat we krijgen van het zorgkantoor dan al op is.” Wassenaar pleit daarom voor het koppelen van het zorgbudget aan de oudere, in plaats van aan de zorginstelling. “Dat kost de overheid geen cent meer. Maar zo komt de oudere wél op de plek terecht waar hij of zij de laatste jaren graag wil doorbrengen.”

Afscheidsfeest

Het afscheid van de vertrekkend directeur is op passende wijze gevierd. In de geest van Rosa Spier, verzorgde de wereldberoemde harpiste Lavinia Meijer een concert, waar ook de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van konden genieten.

Meer nieuws