Omgevingsvergunning nieuwbouw verleend

Nieuws

Het Rosa Spier Huis kan starten met de nieuwbouw aan de Hector Treublaan in Laren nu de omgevingsvergunning is verleend.
Maquette nieuwe Rosa Spier Huis in Laren (Gooi Nh)

Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en zijn de voorbereidingen getroffen om op korte termijn te starten met de bouw.

Nieuwbouw

Aan de Hector Treublaan wordt een nieuw Rosa Spier Huis gerealiseerd, met ruimte voor het dubbele aantal bewoners en nóg meer culturele activiteiten.  Het huis biedt bewoners de mogelijkheid te wonen, te blijven werken en creëren, en biedt naar behoefte zorg, service en ondersteuning.

Voorzieningen
Het nieuwe Rosa Spier Huis krijgt uitgebreide culturele voorzieningen, zoals ateliers en muziekstudio’s, de Anna Stibbe concert- en theaterzaal, een expositieruimte en een bibliotheek. Ook zijn er ontmoetingsruimten voorzien, zoals een artistiek galerie café en een sfeervolle beeldentuin. In dit Cultuurgebouw kunnen bewoners en bezoekers genieten van een breed scala aan culturele activiteiten: voorstellingen, concerten, exposities, lezingen etc.  Het Rosa Spier Huis biedt daarnaast een podium aan jong talent.
Voor bewoners met intensievere zorgbehoefte worden 45 studio’s/appartementen gebouwd in het verpleeghuis, daarnaast komen er 92 zelfstandige (zorg) appartementen van verschillende oppervlakten.

Verhuur en toelating
De verhuizing staat gepland in de winter van 2019/2020. De verhuur start eind 2018.
Huidige bewoners en kunstenaars die zich al hebben aangemeld hebben eerste keuze.
Om in het Rosa Spier Huis toegelaten te worden dient men een (aantoonbare) professionele achtergrond in kunst of kunst gerelateerde wetenschap te hebben. Een toelatingscommissie toetst of aanvragers voldoen aan de voorwaarden.

Fondsenwerving
Voor de bouw van de zorgappartementen en het verpleeghuis zijn de financiële middelen beschikbaar.  Voor de realisatie van de culturele voorzieningen in het nieuwe Rosa Spier Huis is inmiddels €4,4 van de €5,3 miljoen verworven.
Voor het laatste gedeelte zoekt het Rosa Spier Huis nog begunstigers die zich verbonden voelen met het Rosa Spier Huis en willen investeren in haar toekomst.
Begunstigers investeren in een uniek concept in Nederland waar acteurs, schrijvers, musici en kunstenaars op oudere leeftijd in alle rust kunnen blijven creëren en delen. Een plek waar ouderdom geen belemmering vormt voor creativiteit, maar een inspirerende voedingsbodem voor nieuwe generaties.

Meer nieuws