Omgevingsvergunning nieuwe Rosa Spier Huis aangevraagd

Nieuws

Voor het nieuwe Rosa Spier Huis aan de Hector Treublaan in Laren is in april 2017 de omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachting is dat de vergunning deze zomer volgt.
Nieuwbouw Rosa Spier Huis Laren

In april 2017 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van het nieuwe Rosa Spier Huis. De definitieve ontwerpen zijn toegezonden aan de gemeente. Het wachten is nu op de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, die deze toetst aan wettelijke voorschriften.

Het nieuwe Rosa Spier Huis

Het nieuwe complex is gepland aan de Hector Treublaan in Laren en omvat 138 verschillende type zorgwoningen en -appartementen waar bewoners naar behoefte service, zorg en ondersteuning kunnen ontvangen. Daarnaast is een cultuurgebouw gepland, met onder meer een theater- en concertzaal, een bibliotheek, expositieruimte, gezamenlijke en privé kunstateliers en muziekstudio’s. Ook zijn er ontmoetingsruimten voorzien, zoals een foyer en een prachtige tuin. Al deze voorzieningen zijn nodig om de rijke culturele programmering van het Rosa Spier Huis te kunnen voortzetten en haar functie als culturele ontmoetingsplaats te versterken. Het ontwerp voor het nieuwe Rosa Spier Huis is gemaakt door Chico Leufkens van EGM Architecten.

Uitvoerig vooroverleg

De afgelopen periode heeft er regelmatig vooroverleg plaatsgevonden met de welstandscommissie van de gemeente Laren. Het ontwerp was al goedgekeurd door Raad van Toezicht. Ook de Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben (conform de wet- en regelgeving) hun advies kunnen uitbrengen. Zij adviseerden positief.
Karin Annaert: “We vertrouwen erop dat het ontwerp voldoet aan alle criteria en kijken uit naar de start van de bouw. Het heeft even geduurd, maar dat komt het plan alleen maar ten goede!”

Meer informatie

Naar verwachting reageert de gemeente deze zomer op de vergunningaanvraag.

Meer nieuws