Machtiging

Tekstgrootte:   - +
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Voor & Door Kunstenaars om van zijn/haar ondergenoemde giro- of bankrekening jaarlijks een bedrag af te schrijven als donatie, van ten minste € 62,50

Bedrag (in Euro)   *
IBAN rekeningnummer   *
 
Persoonsgegevens
Voorletters   *
Tussenvoegsels    
Achternaam   *
Geslacht man vrouw   *
 
Contactgegevens
Adres & Huisnummer    
Postcode & Plaats    
Telefoonnummer   *
E-mailadres   *