Ondernemingsraad

Tekstgrootte:   - +

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van het Rosa Spier Huis is opgericht in 2001, en houdt zich bezig met collectieve belangenbehartiging van de medewerkers binnen de organisatie.

De werksfeer in de organisatie wordt over het algemeen als zeer positief ervaren (zie Tevredenheidonderzoek medewerkers) en dat is uiteraard precies een speerpunt van de OR.

Door de kleinschaligheid van de organisatie zijn er bij onverhoopte geschillen snel oplossingen aan te dragen en kan de OR ook preventief optreden door bijvoorbeeld haar advies- en instemmingsrecht te gebruiken bij  - onder andere -  wijzigingen in protocollen en het beleid ten aanzien van personeelsaangelegenheden.

De ondernemingsraad bestaat uit:

Mevr. M. Hooghiemstra, voorzitter
Mevr. I. Burgstede, vice voorzitter
Mevr. A. van Hofwegen, secretariaat
Mevr. R. Portengen, secretariaat 
Mevr. S. Diercks, penningmeester